เตรียมพร้อมสู่ ‘IPO’ สร้างการเติบโตทางธุรกิจ หลังโควิดคลี่คลาย

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่สิ้นสุดลง ภาคธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ โดยในปี 2563 มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) และประสบความสำเร็จในการระดมทุนเป็นจำ…

thaipr.net

12 ม.ค. 64
1 2 3