NT รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines : WCAG

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines : WCAG โดยมีนางสาวจันทนา…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาต…

thaipr.net

30 พ.ค. 66

NT ส่งมอบปฏิทินเก่าจากกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” ให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอดมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ส่งมอบปฏิทินเก่า จากกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” ซึ่งจัดโดย…

thaipr.net

24 พ.ค. 66

NT ชูเทคโนโลยี Sovereign Cloud ในงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery เตรียมความพร้อมเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสูงสุด

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เข้าร่วมงาน Thailand Sovereign Cloud Discovery พร้อมด้วย ดร.ยุทธศาสตร์…

thaipr.net

22 พ.ค. 66

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566

16 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ…

thaipr.net

19 พ.ค. 66

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ GCC1111 ประจำปี 2566

เร็วๆ นี้ (16 พฤษภาคม 2566) ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ…

thaipr.net

19 พ.ค. 66

NT เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 32 จากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

NT เชิญแฟนกีฬาชาวไทย ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 จาก ประเทศกัมพูชา โดยบริษัท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นผู้เชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกเพื่อ…

thaipr.net

8 พ.ค. 66

NT เชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom นำรายได้สบทบทุนซื้ออุปกรณ์การเรียนและเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในนครพนม

NT จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล NT RUN FOR LIFE Nakhon Phanom บนเส้นทางสายวัฒนธรรมริมฝั่งโขง ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช นครพนม นำรายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลวังยาง โรงพยาบาลนาทม…

thaipr.net

27 เม.ย. 66

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจลดลง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน…

thaipr.net

24 เม.ย. 66

NT จัดระเบียบสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดิน 2566 พร้อมพัฒนาเป็น Neutral Operator และ Neutral Last Mile Provider

NT เปิดแผนโครงการท่อร้อยสายใต้ดินปี 2566 ร่วมมือกับ กฟน. กฟภ. องค์กรภาครัฐ และเอกชน จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน มุ่งต่อยอดโอกาสในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาบทบาทเป็น Neutral Operator และ…

thaipr.net

24 เม.ย. 66
1 2 3 24