โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชน เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยการนำไอทีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65…

thaipr.net

22 ก.ย. 65

NT Youth Club ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร นำนวัตกรรมดิจิทัลต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ ณ หอประชุมโรงเรียนโกสัมพีวิทยา อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” โดยมี นายสุวิทย์…

thaipr.net

21 ก.ย. 65

NT ลงนามร่วมมือ Huawei ยกระดับบริการ NT Cloud

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ HUAWEI…

thaipr.net

20 ก.ย. 65

กระทรวงดิจิทัลฯ และ NT ร่วมลงพื้นที่มอบถุงพลังน้ำใจ ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านปานเหล็ง

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ของ NT…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

รมว.ดีอีเอส ลงพื้นที่มอบถุงพลังน้ำใจ NT ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตมีนบุรี และ หนองจอก

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

NT รับรางวัลนักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น “เพชรพัสดุ”ประจำปี 2565

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2565 ประเภทนักบริหารด้านการพัสดุดีเด่นให้กับ นายเพียร แก้วสวัสดิ์…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

NT ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันบุรฉัตร

เร็วๆ นี้ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายลูกค้าองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอก พระบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธ…

thaipr.net

19 ก.ย. 65

NT Youth Club ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม

ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 4 (เขาวนปรีชาอุทิศ) อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรม CSR ประจำปี 2565 โครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” โดยมี…

thaipr.net

12 ก.ย. 65

NT Strong ชัดเจน…ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ภายใต้แนวคิด”ผู้นำ..กับการปราบโกง” มี พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่…

thaipr.net

8 ก.ย. 65

NT จัดถุงยังชีพ “พลังน้ำใจ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย และพร้อมดูแลเครือข่ายการติดต่อสื่อสารให้สามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา

ที่ NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ  พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT พร้อมด้วย ผู้บริหารและ พนักงาน NT จิตอาสา ร่วมบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค…

thaipr.net

5 ก.ย. 65
1 2 3 4 18