Dek-D และ ETDA เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ‘ETDA Digital Citizen Trainer’ เพิ่มทักษะรับมือภัยโซเชียลมีเดียด้วย 5 ทักษะดิจิทัลจากกูรู ด่วนหมดเขต 19 ม.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” (สพธอ.) หรือ “เอ็ตด้า” (ETDA : Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมมือกับ Dek-D จัดโครงการ…

thaipr.net

12 ม.ค. 66