ทีม Kidney in a Box จากวิศวะมหิดล คว้ารางวัล SCG Bangkok Business Challenge Thailand 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรภพ นัยเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Kidney in a Box ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมอุ…

InfoQuest Limited

8 เม.ย. 64

วิศวะมหิดล ผนึกพลัง เอไอเอส พัฒนา UVC Moving CoBot หุ่นยนต์สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส…สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ มุ่งฟื้นชีวิต-เศรษฐกิจไทย ตอบรับการเปิดประเทศ

ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมกว่า 127 ล้านคนแล้ว โดยในประเทศไทยพบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่เป็นระยะและมีการควบคุมอย่างไม่ลดละ รัฐบาลและคนไทยกำลังเตรียมตัวเปิดประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์…

InfoQuest Limited

2 เม.ย. 64

วิศวะมหิดล – โตโยด้า โกเซ ร่วมมือการวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น และมอบคาราคุริ (Karakuri) เพื่อการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ มร.ซาดากาสึ ทานิ (Sadakazu Tani) ประธาน บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด…

InfoQuest Limited

29 มี.ค. 64

วิศวะมหิดล ยกระดับรับเมกะเทรนด์ เปิดหลักสูตร “มินิ-วิศวกรรม 3 in 1: ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน” 150 ชม.

แนวโน้มเมกะเทรนด์ของโลกในทศวรรษใหม่มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม เศรษฐกิจหมุนเวียนและพลังงานสะอาด ปัจจุบันประเทศไทยกำลังพัฒนาเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตร…

InfoQuest Limited

23 มี.ค. 64

วิศวะมหิดล เปิดหลักสูตรใหม่ “มินิ-วิศวกรรมการเงิน (MINI-FE)” 120 ชม.

โลกเปลี่ยน…ชีวิตและธุรกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีฟินเทค ทำให้มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำนวนมากที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เช่น ตราสารทุน หรือ หุ้น, ตราสารหนี้ ตลอดจนกองทุนต่างๆ…

InfoQuest Limited

22 มี.ค. 64

วิศวะมหิดล อบรมเทคนิคซ่อมบำรุงและส่งมอบจักรยานรีไซเคิล 30 คัน แก่เยาวชนและครู รร.วัดบุญยศรีสวัสดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และ ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดำเนินงานจัด โครงการ…

InfoQuest Limited

17 มี.ค. 64

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ – วิศวะมหิดล ผนึกพลังสู่อนาคตความร่วมมือ-วิจัยพัฒนานวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ นำทีมบริหารเยี่ยมชม บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี มร.จอห์นนี่ ทัม…

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 64

วิศวะมหิดลสร้าง Global Engineers…เปิดรับสมัคร ป.ตรี วิศวกรรมเคมีนานาชาติ 2 ปริญญา วันนี้-29 เม.ย. 64

วิศวกรรมเคมี เป็นพลังสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม วัสดุและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจหมุนเวียน…คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี สร้าง Global…

InfoQuest Limited

10 มี.ค. 64

ในวาระมหาวิทยาลัยมหิดล 133 ปี…วิศวะมหิดล แสดงความยินดีกับนักวิจัยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์และสิทธิบัตร

ในโอกาสมหาวิทยาลัยมหิดลครบรอบ 133 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักว…

InfoQuest Limited

9 มี.ค. 64

วิศวะมหิดล – สยามไอโอที รวมพลังสู้ PM 2.5 ด้วยนวัตกรรมระบบแจ้งเตือนเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี IoT

องค์การอนามัยโลกได้สำรวจพบว่า มีประชากรที่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เนื่องจากมลพิษในอากาศทั่วโลกกว่า 6 ล้านคนในแต่ละปี และในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบถึงร้อยละ 10 หลายปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญ…

InfoQuest Limited

4 มี.ค. 64
1 2 3