วิศวะมหิดล จัดเวิร์คช้อป 15 รร.มัธยม…เชื่อมต่อเยาวชนกับโลกอนาคตและแนวทางรับ นศ. ปี 2566

เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของเยาวชนและเชื่อมต่อโลกอนาคตการศึกษาระดับมัธยมกับอุดมศึกษา และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาที่ตอบโจทย์ผู้เรียนและประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย…

thaipr.net

18 ก.ค. 65

ม.นิวยอร์ค – วิศวะมหิดล แลกเปลี่ยนเฮลท์เทค ‘แล็บมะเร็งบนชิป’ พลิกโฉมการวินิจฉัยและรักษาให้เร็วขึ้น

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ เหวยเจียง เฉิน (Weiqiang Chen) เดินทางมาประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เรื่อง…

thaipr.net

14 ก.ค. 65

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ผนึกความร่วมมือไทย-สิงคโปร์ พัฒนาวิศวกรรมศาสตร์และบทบาทมหาวิทยาลัย

สมาคมและสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควท.) ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลที่มุ่งยกระดับและพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของไทยสู่มาตรฐานโลก นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์…

thaipr.net

8 ก.ค. 65

นักวิชาการวิศวะมหิดล ชี้ 9 ข้อเสนอแนะ บทเรียนไฟไหม้…ระวังภัยหม้อแปลงไฟฟ้า

หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ณ อาคาร 3 ชั้น ย่านสำเพ็ง ถนนราชวงศ์ มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บนับสิบ ไฟไหม้อาคารและรถเสียหาย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งอยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐานหาสา…

thaipr.net

5 ก.ค. 65

วิศวะมหิดล – รพ.เครือมหิดล ร่วมกับ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เดินหน้าจัดตั้งคลังกลางระหว่างรพ. หนุน “เมดิคัลฮับ” ยกระดับบริการสุขภาพไทยสู่สากล

จากการแก้ปัญหาโควิด-19 วงการแพทย์และสุขภาพของไทยมีความตื่นตัวและแข็งแกร่ง จนได้รับความชื่นชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งจะนำไปเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในระดับสากล แต่ทำอย่างไรจึงจะทำให้…

thaipr.net

30 มิ.ย. 65

วิศวะมหิดล – ม.สแตรธไคลด์ มอบทุนศึกษา ‘วิศวกรรมชีวการแพทย์’ สร้างนวัตกร…สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์นานาชาติ

นวัตกรรมและวิศวกรรมชีวการแพทย์ (BioMedical Engineering) มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประเทศและโลก ดังนั้นการเสริมสร้างประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ…

thaipr.net

17 มิ.ย. 65

วิศวะมหิดล มอบรางวัล Mahidol Engineering Maker Expo 2022 สุดยอดงานสร้างสรรค์วิศวกรรมโดยคนรุ่นใหม่ 4 คลัสเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล  Mahidol Engineering Maker Expo 2022  เผยสุดยอดงานคิดค้นสร้างสรรค์วิศวกรรมใน 4 คลัสเตอร์…

thaipr.net

17 มิ.ย. 65

20 มิ.ย. 65 วิศวะมหิดล เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ : แนวคิดใหม่การจัดตั้งคลังกลาง ระหว่างโรงพยาบาล (Centralized Warehouse Logistics)

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเป็นเมดิคัลฮับในภูมิภาค และศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED)…

thaipr.net

13 มิ.ย. 65

วิศวะมหิดล พัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวะ “การเตรียมความพร้อมรถยนต์…สู่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม และ ผศ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย…

thaipr.net

10 มิ.ย. 65

วิศวะมหิดล ร่วมกับ สยามไอโอที พัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อระบบ SMART FARM ในโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนสู่วิถีดิจิทัลและสมาร์ทฟาร์ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือ…

thaipr.net

8 มิ.ย. 65
1 2 3 4 5 12