กลับมาอีกครั้งกับบูธ JAPAN PAVILION ภายในงาน THAIFEX2022 สัมผัสเลือกชมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลับมาอีกครั้งกับบูธ JAPAN PAVILION ภายในงาน THAIFEX2022 สัมผัสเลือกชมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำในงานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อคลายความคิดถึงประเทศญี่ปุ่น องค์การส่งเสริมการค้าต่…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

“งานเจรจาธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14” มีบริษัทไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมถึง 284 บริษัท ในรูปแบบ on-site

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพ (JCC, Bangkok),  Japan Finance Corporation (JFC), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร)ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องจัด “งานเจรจาธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14”  เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกรรมการค้าของบริษัทไทยและเอสเอ็มอีญี่ปุ่นที่มาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีบริษัทที่เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจทั้งบริษัทไทยและญี่ปุ่นประมาณ 284 บริษัท ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม เวลา 12:30…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

เจโทรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทําเนียบแนะนำผู้ประกอบการ “Sustainable Business for Carbon Neutrality”

เจโทรประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทําเนียบแนะนำผู้ประกอบการ “Sustainable Business for Carbon Neutrality” ต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงาน “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar/Matching for Carbon…

InfoQuest Limited

25 เม.ย. 65

เจโทรเผยแพร่รายงานการวิจัย “กลยุทธ์การเติบโตที่น่าจับตามองในยุคหลังไวรัสโคโรนา” โดยเครือข่ายสถาบันวิจัยจาก 16 ประเทศในเอเชียตะวันออก

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) สำนักงานกรุงเทพฯ ฝ่ายวิจัย นอกจากดำเนินกิจกรรมการวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ การเมืองและสังคม ฯลฯ ในภูมิภาคเอเชียโดยเน้นภูมิภาคอาเซียน…

InfoQuest Limited

15 มี.ค. 65

การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (เจโทร กรุงเทพฯ) และสถาบันยานยนต์ (TAI) ได้ร่วมจัด “การประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระห…

InfoQuest Limited

21 ก.พ. 65

ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น งานสัมมนาออนไลน์ “Next Generation Vehicles in Thailand and Japan”

การจัดประชุมหารือเพื่อความร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ครั้งที่ 44th Dialogue on Thailand-Japan Next Generation Vehicle Development Cooperation และ งานสัมมนาออนไลน์…

InfoQuest Limited

10 ก.พ. 65

JETRO Online Business Matching & Exhibition of Japanese Food Products FY 2021

งานเจรจาธุรกิจวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นครั้งที่ 3 จัดยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมผู้ประกอบการญี่ปุ่นเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท ต่อเนื่องจากผลสำเร็จครั้งที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า 578 ล้านบาท ปี 2564…

InfoQuest Limited

2 ก.พ. 65

7-Feb Webinar on “Thailand-Japan Sustainable Business Seminar for Carbon Neutrality”

ประเทศไทยกำลังดำเนินนโยบายส่งเสริม “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” เป็นแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ และประเทศญี่ปุ่นก็ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ “Green Growth Strategy” ขึ้นมาและในขณะเดียวกันทั้งสองประเทศได้พยายามผลั…

InfoQuest Limited

27 ม.ค. 65

จากการเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีเมติญี่ปุ่นสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทรและบีโอไอ สกพอ และสยย

การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง เจโทร สำนักงานกรุงเทพฯกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) และสถาบันยานยนต์ (TAI) เนื่องด้วยโอกาสที่นายฮ…

InfoQuest Limited

14 ม.ค. 65

งานจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ Japan Lifestyle Products สินค้าญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมฟังชั่นการใช้งาน พร้อมให้ลองสัมผัสหยิบจับสินค้าจริง

สินค้าญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมฟังชั่นการใช้งาน พร้อมให้ลองสัมผัสหยิบจับสินค้าจริง องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์…

InfoQuest Limited

20 ธ.ค. 64
1 2