14 องค์กรไทยประกาศความเป็นเลิศ ขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศ ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มี “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564” ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-2…

InfoQuest Limited

20 พ.ค. 65

หลักสูตรออนไลน์ “Business Data Analytics รุ่น 4” 26 – 27 พฤษภาคม

ค้นเทคนิคยกระดับธุรกิจด้วย Big Data เตรียมพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการในอนาคต กับหลักสูตรออนไลน์ “Business Data Analytics รุ่น 4” 26 – 27 พฤษภาคม นี้ เมื่อ ‘ข้อมูล (Data)’ กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างโอ…

InfoQuest Limited

28 เม.ย. 65

งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “Thailand Quality Award 2021 Winner Conference – The Excellence of the Future Readiness” 19 – 20 พ.ค. และ 26 – 27 พ.ค. 65

เก็บครบทุกประเด็นความรู้และสุดยอดวิธีปฏิบัติ จากเหล่าองค์กรคุณภาพ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระดับ World-Class ในงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “Thailand Quality Award 2021 Winner Conference – The…

InfoQuest Limited

28 เม.ย. 65

IDP-01 : Innovator Development Program : โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร

นวัตกรรม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติมโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ…

InfoQuest Limited

20 เม.ย. 65

14 องค์กรไทยประกาศศักยภาพพร้อมก้าวสู่ความเป็นเลิศ บนเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00…

InfoQuest Limited

7 มี.ค. 65

[Training & Sharing Experience] ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan

วันที่อบรม : 27 – 29 เมษายน 2565เวลา 8:30-17:00 น. สถานที่อบรม : โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน หลักการและเหตุผล แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจนของสภาพแวดล้อม…

InfoQuest Limited

11 ก.พ. 65

[Virtual Training] Innovator Development Program : โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร

วันที่อบรม : 27 พฤษภาคม , 2, 10, 17 และ 28 มิถุนายน 2565 (5 วัน)รูปแบบการอบรม : Online Training นวัตกรรม ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติมโตอย่างยั่งยืน ทั้งจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี…

InfoQuest Limited

11 ก.พ. 65

หลักสูตร Productive Supervisor : Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor รุ่น 26

เสริมทักษะความรู้สู่การเป็น ‘หัวหน้า’ สุดแกร่ง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ด้วยหลักสูตร Productive Supervisor : Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor รุ่น 26 หากตำแหน่ง ‘หัวหน้างาน’…

InfoQuest Limited

14 ม.ค. 65

Future Skill Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสรุปในผลลัพธ์ที่เห็น! นักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนต้องมีทักษะในการหาข้อเท็จจริง  เพื่อเข้าใจสาเหตุที่เกิด ผลกระทบที่จะตามมาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒน…

InfoQuest Limited

13 ม.ค. 65

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เชิญองค์กรร่วมประเมินความผูกพันของบุคลากรกับ FTPI Workforce Engagement Survey 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวิกฤตที่เกิดขึ้นมากมายในปัจจุบัน กำลังสร้างแรงกดดันมหาศาล ส่งผลให้หลายองค์กรต้องเร่งพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดทำ FTPI Workforce…

InfoQuest Limited

13 ม.ค. 65
1 2 3 10