วว. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 21 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ดร.อาภากร  สุปัญญา  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วย ดร.ปิยะ…

thaipr.net

3 ต.ค. 66

วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการประชุม STS Forum 2023 ณ ประเทศญี่ปุ่น บรรลุการสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้าน วทน. ในเวทีนานาชาติ

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา…

thaipr.net

3 ต.ค. 66

วว. ร่วมหารือพันธมิตร JST ญี่ปุ่น ผลักดันการวิจัยสู่ระดับนานาชาติ/ภูมิภาคอาเซียน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ…

thaipr.net

3 ต.ค. 66

วว. ปลื้มผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดัน/คลอเรสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีประกวดสหรัฐฯ

 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคลอเรสเตอร…

thaipr.net

2 ต.ค. 66

วว. ร่วมพิธีเปิดการประชุม STS Forum 2023 …. Science and Technology in Society Forum The 20th Annual Meeting 2023

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)…

thaipr.net

2 ต.ค. 66

วว. นำเสนอบทบาทหน่วยงานวิจัย สร้างโอกาส/ความเท่าเทียม การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในเวทีนานาชาติพร้อมร่วมบรรยาย Digital Society “Quest for Digital Equity”

 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ วว.…

thaipr.net

2 ต.ค. 66

วว.ร่วมประชุม 12th Global Summit of Research Institute Leaders (RIL) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์…

thaipr.net

30 ก.ย. 66

วว./ภาคเอกชนญี่ปุ่น หารือความร่วมมือวิชาการ  มุ่งตอบโจทย์ความต้องการนวัตกรรมอาหารอนาคตผู้บริโภค

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  พร้อมด้วย ดร.บุณณนิดา  โสดา  ผู้อำนวยการ …

thaipr.net

29 ก.ย. 66

วว. ได้รับรางวัลเชิงธุรกิจและเชิงสังคม ประจำปี 2566 ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหน่วยงานวิจัยของประเทศและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.)  ดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม…

thaipr.net

28 ก.ย. 66

วว. จัดสัมมนาพัฒนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า “TISTR Driving your Infinite Success : ร่วมก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาลูกค้ากลุ่มบริการอุตสาหกรร…

thaipr.net

26 ก.ย. 66
1 2 3 72