วว.รับมอบเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัด อว. “ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ”

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564…

InfoQuest Limited

18 ม.ค. 65

วว. วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟังก์ชันนัล  “โพรเฮิร์บ”  ควบคุมภาวะเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง ในผู้สูงวัย ตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมแปรรูปของประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  ตอบโจทย์การพัฒนาเทคโนโลยีประเทศด้านอุตสาหกรรมแปรรูป ประสบผลสำเร็จวิจัยและพัฒนาผล…

InfoQuest Limited

17 ม.ค. 65

วว. / เครือข่าย มทร. 9 สถาบัน Kickoff จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมประชุมเริ่มงาน (Kickoff   Meeting) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  9…

InfoQuest Limited

14 ม.ค. 65

วว. ร่วมต้อนรับ/หารือกรอบประเด็นโมเดลเศรษฐกิจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ให้การต้อนรับ นายฮากิอูดะ  โคอิจิ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ…

InfoQuest Limited

14 ม.ค. 65

วว. ร่วมฟังบรรยายพิเศษเทคโนโลยีแบตเตอรี่ในอนาคตและการเสื่อมสภาพของวัสดุในแบตเตอรี่

ดร. อาณัติ หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ฮัฟนี…

InfoQuest Limited

12 ม.ค. 65

วว. ร่วมหารือเอกชน มุ่งพัฒนาทดสอบ รับรองความปลอดภัย รถโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ EV – Bus

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมหารือกับ กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท…

InfoQuest Limited

12 ม.ค. 65

วว. จับมือพันธมิตรจีน พัฒนาแพลตฟอร์ม NQI  มุ่งส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมกับ China Railway Construction…

InfoQuest Limited

10 ม.ค. 65

วว. ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. หารือความร่วมมือด้าน วทน. เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ ระยอง (โซนจีน)

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก   เหล่าธรรมทัศน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เยี่ยมชมสมาคมเจ้อเจียง  …

InfoQuest Limited

5 ม.ค. 65

วว. สวัสดีปีใหม่ 2565 แด่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัย วว. แด่…

InfoQuest Limited

5 ม.ค. 65

วว. โชว์ผลดำเนินงาน ปี 2564 ส่งผลกระทบสูงต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เผยผลการดำเนินงานปี 2564  ผลิตผลงานวิจัยพัฒนา องค์ความรู้นวัตกรรมใหม่…

InfoQuest Limited

4 ม.ค. 65
1 2 3 21