ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ “SIGHT STORY” เรื่องเล่าผ่าน “สายตา”

ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสายตาภายใต้แคมเปญ “SIGHT STORY” เรื่องเล่าผ่าน “สายตา” ที่เคลียร์ชัดทุกมุมมอง ศูนย์เทคโนโลยีจักษุวิท…

thaipr.net

25 ก.ย. 66

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องประช…

thaipr.net

5 ก.ย. 66

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “เมตตา” LOVING KINDNESS นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสู…

thaipr.net

4 ก.ย. 66

โครงการบริการตรวจอัตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2566

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้ารับการตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง และทางเดินปัสสาวะ ไม่มีค่าใช้จ่าย! โครงการบริการตรวจอัตราซาวด์ทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ…

thaipr.net

30 ส.ค. 66

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดกิจกรรมพัฒนา “อาสาจุฬาภรณ์” รุ่นที่ 1-3 ขยายผลสู่ชุมชนเมือง เพื่อความเป็นเลิศในทุกชีวิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เป็นประธานเปิดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ ขยายผลสู่ชุมชนเมือง ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์…

thaipr.net

28 ส.ค. 66

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง Nutrition and Cancer โดยการรวบรวมองค์ความรู้ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สู่การปฏิบัติที่หวังผลได้ทางคลินิก

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยหน่วยโภชนบริการ ร่วมกับ สำนักวิชาการ จัดการประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom…

thaipr.net

28 ส.ค. 66

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลเพื่อสุขภาพและเวลเนส”(Health and…

thaipr.net

23 ส.ค. 66

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคร…

thaipr.net

17 ส.ค. 66

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโภชนาการกับโรคมะเร็ง (Nutrition and Cancer)

กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานที่ฝึกอบรมณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น และผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom อัตราค่าลงทะเบียน ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://daa.cra.ac.th…

thaipr.net

9 ส.ค. 66

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 การนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา…

thaipr.net

4 ส.ค. 66
1 2 3 10