งานวิ่งการกุศล Running in the Garden Season 2 วิ่งด้วยใจมอบให้โรงพยาบาล

งานวิ่งการกุศล Running in the Garden Season 2 วิ่งด้วยใจมอบให้โรงพยาบาล โดย กลุ่มบริษัทยูนิไทย (UNITHAI) และ ซียูอีแอล (CUEL) กลุ่มบริษัทยูนิไทย (UNITHAI) และ ซียูอีแอล (CUEL)…

thaipr.net

5 ส.ค. 65

บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ และบริษัท ซียูอีแอล ส่งมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวน 30 เตียง เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์

ดร. อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด พร้อมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า…

thaipr.net

17 มี.ค. 64

ผู้บริหารกลุ่มบริษัทยูนิไทยเข้าพบอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564

คุณไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทยูนิไทย และ คุณวโรดม ธำรงธัญวงศ์ Co-Head of Business บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) เข้าพบนายสราวุธ แก้วตาทิพย์…

thaipr.net

12 ม.ค. 64

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัทยูนิไทย สร้างห้องน้ำถวายวัด บริจาคตู้หนังสือสนับสนุนการศึกษา ณ จังหวัดน่าน

บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนคณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทยูนิไทย นำโดยดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ…

thaipr.net

15 ธ.ค. 63