มจธ. จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตย์ฯ “CMD Degree Show 2022” EUREKA! HOORAYKA!

มจธ. จัดนิทรรศการ “CMD Degree Show 2022” EUREKA! HOORAYKA! แสดงผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)…

thaipr.net

25 พ.ค. 65

มจพ.แถลงข่าวพร้อมปั้นนักเรียนเตรียมวิศวะฯ ไทย-เยอรมัน เปิดประสบการณ์จริงสร้างดาวเทียมสู่อวกาศ

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวเปิดงานแถลงข่าวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมการสร้างดาวเทียม สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์…

thaipr.net

20 พ.ค. 65

สัมภาษณ์พิเศษ สาวงามระดับประเทศ ‘พัชมน’ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้า ‘Miss Tourism World Thailand 2021

“ฟ้า” หรือ นางสาวพัชมน นวกิจธนาคม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มงลงทำให้ครองมงกุฎชนะเลิศ…

thaipr.net

18 พ.ค. 65

เคเอกซ์ มจธ. จับมือ จ.ชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น ได้ผลตอบรับอย่างดี

จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ จังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น (Shimane Prefecture, Japan) เพื่อสร้างโอกาสในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการจากจั…

thaipr.net

10 พ.ค. 65

‘พัชมน’ สาวงามวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. คว้า ‘Miss Tourism World Thailand

นางสาวพัชมน  นวกิจธนาคม  (ฟ้า)  นักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวด  Miss…

thaipr.net

3 พ.ค. 65

มจธ. เดินหน้าลดการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583

การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เป็นหนึ่งในโมเดลของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้น หลายหน่วยงานในหลายประเทศตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมาก…

thaipr.net

29 เม.ย. 65

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ ออนไลน์ ฟรี

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดอบรมวาดภาพด้วยสีน้ำ (The Essence of Watercolor) ผ่านระบบ online ZOOM ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2565…

thaipr.net

27 เม.ย. 65

กองกลาง มจพ. จัดบรรยายพิเศษ การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน Green Building รูปแบบออนไลน์

อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและการบรรยายพิเศษ เรื่อง การรักษ์โลก ใส่ใจลดโลกร้อน ตอน…

thaipr.net

22 เม.ย. 65

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) 1/2565

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 สมัครตั้งแต่วันนี้ – 5…

thaipr.net

18 เม.ย. 65

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัครนักศึกษาป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2565  สาขาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ…

thaipr.net

8 เม.ย. 65
1 6 7 8 9 10 23