สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ SPU ร่วมหารือ AIS – ZTE มุ่งพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยีทางด้าน AIoT (Non-Degree) รุ่นที่ 5 ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือ AIS เครือข่ายชั้นนำเทคโนโลยีด้าน IoT โดยมี ผศ.จิโรจน์ จริตควร, ดร.สุรชัย ทองแก้ว, อ.ภูริลาภ จุฑาวัชรพล, อ.นิมิตร ทักษวิทยาพงษ์, ทีมงาน AIS จาก…

thaipr.net

27 เม.ย. 66

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU เปิดบ้านนำเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอน Digital Supply Chain Laboratory ด้วยเทคโนโลยี VR สุดล้ำ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่นำโดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย…

thaipr.net

27 เม.ย. 66

ม.ศรีปทุม ตัวแทน D-Vote เข้าร่วมเสวนาการเลือกตั้งปี 2566 ว่าด้วยการสำรวจและเผยแพร่ความคิดเห็นสาธารณะ

ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้อำนวยการดีโหวต (คนขวาสุด) เป็นผู้แทนเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเลือกตั้งปี 2566 ว่าด้วยการสำรวจและเผยแพร่ความคิดเ…

thaipr.net

27 เม.ย. 66

DEK SPUC 3 คณะ จัดกิจกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มุ่งส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

SPUC เปิดพื้นที่ปล่อยของ!! นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอเส…

thaipr.net

26 เม.ย. 66

นิเทศศาสตร์ SPU จัดเต็ม ฉลองครบรอบ 33 ปี เปิดบ้านเช็ค DNA #DEKNITED สุดยิ่งใหญ่!

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฉลองครบรอบ 33 ปี สุดยิ่งใหญ่ จัดกิจกรรม COMM.ARTS SPU OPEN HOUSE 2023 เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ม.ปลาย –ปวช. ร่วมเช็ค DNA ความเป็น #DEKNITED กับกิจกรรม Workshop ทั้ง…

thaipr.net

25 เม.ย. 66

เปิดพื้นที่ปล่อยของ! DEK SBS SPU โชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์ มุ่งส่งเสริมการเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่าน SBS Market Fair Play & Learn PLEARN MARKET

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับกิจกรรมโครงการ SBS Market Fair Play & Learn PLEARN MARKET ที่สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดพื้นที่สำหรับให้นักศึกษา…

thaipr.net

24 เม.ย. 66

วทบ.SPU ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน DEK การออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผ่านโครงการ “SPU Students Personality+ Season 2”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “SPU Students Personality+ Season 2” โดยมี อาจารย์วรวลัญช์ ธนัชปิยะธันย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและกา…

thaipr.net

24 เม.ย. 66

2 มหาวิทยาลัย รัฐ-เอกชน ม.ศรีปทุม จับมือ ม.บูรพา MOU มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ วิจัย สู่การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2566 : ณ ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ…

thaipr.net

24 เม.ย. 66

#DEKSDM SPU ปล่อยของ! ออกบูธโชว์ผลงาน ใน Thailand Toy Expo 2023

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมออกบูธในงาน Thailand Toy Expo 2023 แสดงผลงานเหนือจินตนาการไปกับโลกแห่งของเล่นและของสะสม โชว์ศักยภาพฝีมือ #DEKSPU อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาการออกแบบก…

thaipr.net

21 เม.ย. 66

พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน และเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

thaipr.net

20 เม.ย. 66
1 3 4 5 6 7 162