ม.วลัยลักษณ์-สมาคมวิทย์ฯ จัดประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ ครั้งที่ 48

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ สมาคมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ชูแนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าสู่ SDGs” เชิญนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลเป็นองค์ปาฐก…

thaipr.net

30 พ.ย. 65

เปิดบริการแล้ว! ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้บริการแล้ว ขนาด 426 เตียง

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดให้บริการเฟสที่ 1 แล้ว ขนาด 426 เตียง ให้บริการทางการแพทย์โดยใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ…

thaipr.net

24 พ.ย. 65

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการวิจัยกระบี่โมเดลปี2 มุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกระบี่วิจัยโมเดลปีที่ 2 ใช้องค์ความรู้วิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร…

thaipr.net

21 พ.ย. 65

ทุบสถิติ! อย่างต่อเนื่อง ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64 “ม.วลัยลักษณ์” ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5

ทุบสถิติ ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปี‘64 “ม.วลัยลักษณ์” ได้ 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในระดับดีมาก สูงสุดในรอบ 30 ปี ตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย คาดเป็นผลจากการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้…

thaipr.net

21 พ.ย. 65

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 2 บริษัทเอกชน เอ็มโอยูวิจัยกัญชาครบวงจร

ม.วลัยลักษณ์ จับมือ 2 บริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างครบวงจร ยกระดับสายพันธุ์กัญชาของไทยและผลผลิตจากสารสกัดกัญชาไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก…

thaipr.net

15 พ.ย. 65

ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ผลิตแผ่นเยื่อหุ้มรกรักษาโรคตา สำเร็จเป็นแห่งแรกของภาคใต้ตอนบน

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ประสบความสำเร็จในการผลิตและจัดเก็บเยื่อหุ้มรกครบวงจรเป็นแห่งแรกของภาคใต้ตอนบน แก้ปัญหาความขาดแคลนในการใช้รักษาผู้ป่วยโรคตาและโรคอื่นๆ…

thaipr.net

3 พ.ย. 65

เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยจีนโพ้นทะเล ศูนย์สาขา ม.วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดตั้งศูนย์กลางการเรียนรู้อาเซียน-กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยจีนโพ้นทะเล ศูนย์สาขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนและประสานคว…

thaipr.net

29 มิ.ย. 65

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวกพยาบาล และ เข็มสถาบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 20 จำนวน และ 21 มอบหมวกนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบัติการพยาบาล ณ โรงพยาบาลแหล่งฝึก…

thaipr.net

24 มิ.ย. 65

นักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช …

thaipr.net

24 มิ.ย. 65