ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space

ทีมพืชอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ…

thaipr.net

31 มี.ค. 66

ม.พะเยา ติด Top 10 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับ SCImago Institution Rankings 2023

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 10 ของประเทศไทย และได้ลำดับที่ 5,361 ของโลก ในปี 2023 ในการจัดอันดับแบบภาพรวม Overall Rank จากการจัดอันดับโลกโดย SCImago Institution Rankings 2023 ซึ่งมีการจัดอันดับการพิ…

thaipr.net

31 มี.ค. 66

มหาวิทยาลัยพะเยา MOU ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบผู้บริหารสถานประกอบการ นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ…

thaipr.net

30 มี.ค. 66

Phayao Learning City Fest & Forum3 เปิด “อุทยานการเรียนรู้พะเยา” (TK Park Phayao)

โครงการพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ เข้าสู่ UNESCO ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Phayao Learning City Fest & Forum3 และจัดพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK ParkPhayao) โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะ…

thaipr.net

30 มี.ค. 66

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธ์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน…

thaipr.net

22 มี.ค. 66

วิทย์แพทย์ ม.พะเยา หลักสูตรโภชนาการลงพื้นที่ ให้ความรู้กำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุ

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการจัดบริการวิชาการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์- มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา…

thaipr.net

22 มี.ค. 66

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา บริการให้ความรู้การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์ทัศนีย์ ศรีโพธิ์…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 17…

thaipr.net

20 ก.พ. 66

ม.พะเยา จัดมหกรรม “ชวนกัน RUN UP 2023” สร้างเสริมสุขภาพ Societal Well-Being

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “ชวนกัน RUN UP 2023” สร้างเสริมสุขภาพ และบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและผู้สูงอายุ โดยกำหนดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ…

thaipr.net

7 ก.พ. 66

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023”

มหาวิทยาลัยพะเยา ติดอันที่ 19 ของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ “Webometrics Ranking January 2023” Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำเดือนมกราค…

thaipr.net

3 ก.พ. 66
1 2 3 26