ม.พะเยา เปิดรับสมัคร TCAS 65 รอบที่ 4 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 605 คน ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6…

InfoQuest Limited

25 พ.ค. 65

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.พะเยา จัดให้ความรู้เรื่องการจัดการงานเลี้ยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.นิรมล พรมนิล หัวหน้าโครงการ ดร.นุชนาฎ หมื่นจันทร์, ดร.กรัณฑรัตน์ คะวัติกูล,…

InfoQuest Limited

24 พ.ค. 65

กิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม UP Adventure Health Care Team รุ่นที่ 2 ในศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริ…

InfoQuest Limited

23 พ.ค. 65

อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ และความเชื่อมโยงกับโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงกา…

InfoQuest Limited

23 พ.ค. 65

ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน ม.พะเยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมือง จังหวัดพะเยา

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 29 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS (ไทยพีบีเอส)  จัดอบรมกระบวนการเรียนรู้การเป็นนักข่าวพลเมืองให้กับกลุ่มเป้าหมายในการ…

InfoQuest Limited

20 พ.ค. 65

กิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ UNDP Accelerator Lab Thailand, UNDP จัดกิจกรรม Phayao Forum SDGs Localization ครั้งที่ 1 เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือชวนคิดที่เราเรียกว่า SDGs…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

ม.พะเยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีผู้เข้ารับโล่ประเภทหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔…

InfoQuest Limited

29 เม.ย. 65

เข้าปีที่ 12 ของ ม.พะเยา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 10 ของประเทศไทย

วันที่ 28 เมษายน 2565 Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่…

InfoQuest Limited

28 เม.ย. 65

ม.พะเยา ร่วมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕…

InfoQuest Limited

25 เม.ย. 65

UPITI จัดกิจกรรม Startup Thailand League 2022

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Pitching รอบคัดเลือกทีมนิสิตตัวแทนในระดับมหาวิทยาลัยพะเยา สู่การแข่งขัน Startup Thailand League ระดับภูมิภาค…

InfoQuest Limited

20 เม.ย. 65
1 2 3 17