ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส บรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกาภิวัฒน์กับผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน” ให้กับผู้อบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 66

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564  ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “โลกาภิวัฒน์กับผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหล…

InfoQuest Limited

20 ม.ค. 64

ดีอีเอส- ร่วมทีมพัฒนาฯ จับมือแถลงส่งมอบหมอชนะให้รัฐบาล

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) เป็นประธานแถลงข่าวเรื่อง “ส่งมอบแอปหมอชนะให้รัฐบาลเพื่อความยั่งยืน” ร่วมกับผู้แทนจากทุกภา…

InfoQuest Limited

19 ม.ค. 64

ดีอีเอส-ทีมพัฒนา จับมือแถลงส่งมอบแอปหมอชนะให้รัฐบาลเพื่อความยั่งยืน

“พุทธิพงษ์” แถลงร่วมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้พัฒนาแอปหมอชนะ เปิดเหตุผลการถ่ายโอนหมอชนะให้รัฐ เพราะมองอนาคตการใช้ประโยชน์จากแอปได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ…

InfoQuest Limited

19 ม.ค. 64

รองปลัดฯ ดีอีเอส เผยขั้นตอนตรวจสอบข่าวปลอม กระตุ้นประชาชนให้รู้ทันข่าวก่อนแชร์ ผ่านรายการสถานีประชาชน ทางช่องไทยพีบีเอส  

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ ผอ.ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake Center) ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสถานีประชาชน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส…

InfoQuest Limited

19 ม.ค. 64

ดีอีเอส ร่วม NT- สตช. หารือแนวทางการบูรณาการระบบวิทยุ PS-LTE

เมื่อวันที่ 15 มกราคม  2564 นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และ…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

“พุทธิพงษ์”ชง 2 คณะอนุกรรมการ “เพิ่มขีดความสามารถ – สร้างความเป็นธรรม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเสนอแนะนโยบายและกำหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายสำหรับการขับเคลื…

InfoQuest Limited

15 ม.ค. 64

“พุทธิพงษ์” พร้อมคณะผู้บริหารฯ ดีอีเอส ร่วมลงนามถวายพระพร เยี่ยมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ภริยา โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม…

InfoQuest Limited

14 ม.ค. 64

รองปลัดฯ ดีอีเอส บรรยาย “ความสำคัญของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และการดำเนินการของสำนักงานค…

InfoQuest Limited

13 ม.ค. 64

“พุทธิพงษ์”คณะผู้บริหารฯ ดีอีเอส ประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ  และรับทราบเงื่อนไขการของบประมาณปี 2565 จากสำนักงบประมาณฯ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงานและภารกิจสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565…

InfoQuest Limited

13 ม.ค. 64

คณะทำงานฯขอรับจัดสรรหมายเลข “ดีอีเอส” หารือความจำเป็น ขอใช้หมายเลขแบบสั้น 4 หลักของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564  นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการขอรับจัดสรรหมายเลขโทรคมนาคมพิเศษ (แบบสั้น 4 หลัก)…

InfoQuest Limited

12 ม.ค. 64
1 2 3 4