วสท. ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เปิดงานสัมมนา “ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น” (Inspector) Road Safety Auditor รุ่นที่ 6

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และกรมทางหลวงชนบท โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. เป็นประธานเปิดงาน"โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) : Road Safety Auditor รุ่นที่ 6 ณ.โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากลและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของ กรมทางหลวงชนบท เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านวิศวกรรมความปลอดภัยงานทางทั้งในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง ขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างและขั้นตอนเปิดให้บริการแล้ว โดยมีวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง ช่างซ่อมบำรุง เข้าร่วมงาน
          ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า ทางหลวงชนบท มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เปรียบเสมือนเส้น อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญชาวมุกดาหารร่วมสรุปทางเลือกถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2

กรมทางหลวงชนบท เตรียมพร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารกรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนสาย มห.3019 แยก อ่านต่อ…

วสท.ลงนาม MOU กับกรมทางหลวงชนบท ยกระดับวิศวกรรมทางและพัฒนาผู้ตรวจสอบความปลอดภัยตามระบบสากล RSAS

ทางหลวงชนบทซึ่งปัจจุบันมีความยาวทั้งประเทศรวม 45,000 กิโลเมตร เปรียบเสมือนเส้นโลหิตฝอยที่หล่อเลี้ยงท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศและเชื่อมต่อชุมชนทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน วิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ…

“ทางหลวงชนบท” ฟังความเห็นคน “คำอาฮวน-โพนทราย” ขยายถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2

กรมทางหลวงชนบท วางแผนจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวบ้าน เตรียมออกแบบ ถนนสาย มห.3019 ตอนที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารกรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบและแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดถนนสาย มห.3019 แยก ทล.121-บ.บางทรายใหญ่ (ตอนที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร อ่านต่อ…

ไอคอนสยาม ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สาธารณะและสร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิตของชุมชน

ไอคอนสยาม ร่วมกับ สำนักงานเขตคลองสาน และกรมทางหลวงชนบท จัดงานส่งมอบ "โครงการปรับปรุงสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" โดยร่วมบูรณะพื้นที่และภูมิทัศน์ของสวนสาธารณะในเขตคลองสานให้กลับมาอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์ เพื่อให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการออกแบบถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7–บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ด้วย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม โดย กลุ่มออกแบบทางโลจิสติกส์ สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7 บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการออกแบบถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7–บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดย กลุ่มออกแบบทางโลจิสติกส์ สำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้าง บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7 บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7–บ.ปากร่วม

กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ชบ.1032 แยก ทล.7บ.ปากร่วม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีกรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดเวทีฟังความเห็นประชาชน โครงการขยายถนน ขบ.1032 เพื่อลดความแออัด พร้อมรองรับการขายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองในอนาคตเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอมร อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบทเตรียมสรุปแบบทางแยกต่างระดับถนน จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดเวทีฟังความเห็นประชาชน เพื่อสรุปแบบทางแยกต่างระดับ จ3 วางแผนแก้ปัญหารถติดจุดตัดทางแยกถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายฝั่งตะวันตกนายมานิตย์ นิลเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท โดย สำนักสำรวจและออกแบบ อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท วางแผนออกแบบทางต่างระดับถนนเวียงบูรพาข้ามถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย

กรมทางหลวงชนบท เตรียมสำรวจออกแบบทางต่างระดับบริเวณถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางแยกในอนาคตเมื่อเร็ว ๆ นี้ (19 ก.พ. 59) ที่ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบ ทางแยกต่างระดับถนนเวียงบูรพาจุดตัดถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย

กรมทางหลวงชนบท เตรียมจัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบทางแยกต่างระดับบริเวณถนนสาย จ3 ผังเมืองรวมเมืองเชียงรายตัดกับถนนพหลโยธิน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ปัญหาจราจรบริเวณทางแยกในอนาคตนายมานิตย์ นิลเขตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานออกแบบทางในเขตเมือง สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบทรับฟังความเห็นชาวลำปาง หวังเชื่อมโครงข่ายถนน

กรมทางหลวงชนบท เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นคนลำปาง รอบ 3 เล็งตัดถนนเส้นใหม่สร้างลำปางเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค อ่านต่อ…

กรมทางหลวงชนบท จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนผังเมือง ง2 ร้อยเอ็ด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (18 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประดับแก้วโรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด อ่านต่อ…