ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล สนับสนุนเสื้อผู้สื่อข่าว NBT

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดทำเสื้อผู้สื่อข่าวรากหญ้ากีฬาไทย ฝ่ายข่าวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อใช้สวมใส่ในการลงพื้นที่ทำข่าวเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬา แต่ขาดโอกาสขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย  ณ สนามซีเอเค ฟุตบอลคลับ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ที่มา: บจก. ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล