บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติ เทพโก้

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติ เทพโก้ สำหรับที่อยู่อาศัย ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติ เทพโก้ สำหรับที่อยู่อาศัย ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566บริษัทบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) นำผู้เชียวชาญเรื่องงานบริการมาให้ความเพื่อรู้ แก่ช่าง และบุคคลที่สนใจ นำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร การติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ระยะเวลาจำนวน 18 ชั่วโมง ให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน ให้มีฝีมือและองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ซึ่งการอบรมหลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ เชียงใหม่ อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ผ่านที่ https://www.facebook.com/PremierProductsOfficial/

โดยลงทะเบียนสมัคร เข้าร่วมอบรมได้ตาม QR ด้านล่าง หรือ ที่ Link นี้ https://forms.gle/6KjnYiQpKLgZip9N6 ได้เลยค่ะ 

ที่มา: พรีเมียร์ โพรดักส์