ม. เทคโนโลยีมหานคร จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและโฉมหน้าของ EV ยุคต่อไป”

นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ (กลาง) รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายพิเศษในงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศและโฉมหน้าของ EV ยุคต่อไป (EV Industry in Thailand and the Next Generation to Come)” ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ มีอยู่ (2 จากซ้าย) รองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายอรรณพ ใจเอื้อ (3 จากซ้าย) วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ (2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมเสวนา

งานเสวนาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากความร่วมมือไตรภาคีระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบพัฒนาและผลิตชุดฝึกยานยนต์ EV ระดับ Advance ให้กับโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างยนต์ EV ออกมารองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตที่กำลังเปลี่ยนถ่ายไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% อันเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลก นอกจากนี้ ทาง MUT ยังได้เตรียมวางแผนโครงการชุบชีวิตแบตเตอรี่เก่าให้กลับมาใช้งานได้อีก ตามโครงการเปลี่ยนรถยนต์เครื่องยนต์สับดาปภายในเป็น EV โดยนำแบตเตอรี่ที่ฟื้นคืนชีพแล้วโดยฝีมือ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ไปติดตั้งในรถตู้โดยสาร รถกระบะ รถสองแถวเล็ก ซึ่งจากการทดสอบซ้ำๆ แล้ว พบว่ามีประสิทธิผลตามเป้าหมายสูงถึง 90% ทีเดียว

ในภาพ (จากซ้ายไปขวา):- ผศ. ดร.พรเทพ พวงประโคน รองอธิการบดีฝ่ายสถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม- ดร.วิษณุ มีอยู่ รองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ – นายอรรณพ ใจเอื้อ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) – นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด- นายฮาเวิร์ด วู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์- นางสาวกาญจนา ภวัครานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร – ดร. นิรุติ ไล้รักษา หัวหน้าโครงการศึกษา ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ชุดฝึกยานยนต์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ที่มา: แพมพลัสพลัส