PQS “พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช” มองอุตฯ แป้งมันสำปะหลังสดใส ตามความต้องการตลาดโลก

เชื่อประเทศไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ของโลก ชูคุณภาพแป้งระดับมาตรฐานสากล บมจ.พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี มองอุตฯ แป้งมันสำปะหลังสดใส ตามความต้องการตลาดโลก ระบุประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก ผนวกเทคโนโลยีผลิตชั้นสูง หนุนคุณภาพแป้งระดับมาตรฐานสากล

นายสมยศ ชาญจึงถาวร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS กล่าวว่า คาดแนวโน้มอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังโลกมีโอกาสเติบโตประมาณ 5% ต่อปี สอดคล้องกับตลาดการแปรรูปอาหารที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังและอุตสาหกรรมอาหารโลกเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ คือ มีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันขั้นสูง ทำให้แป้งมันสำปะหลังของไทยมีคุณภาพแป้งระดับมาตราฐานสากล ประกอบกับ บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีความใกล้ชิดและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี

“ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังรายใหญ่ของโลก และมีเทคโนโลยีการผลิตแป้งมันขั้นสูง จึงถือได้ว่าแป้งมันของไทยมีคุณภาพสูง ซึ่งเรามองว่าอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ยังมีโอกาสเติบโต และการแข่งขันในปัจจุบัน ยังไม่เป็น Red Ocean หรือยังไม่ใช่ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงที่สุด ทำให้มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยายศักยภาพการเติบโตได้” นายสมยศ กล่าว

นายสมยศ กล่าวต่อว่า ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลังตั้งแต่ปี 2529 รวมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยเริ่มจัดตั้งบริษัทในปี 2548 และเริ่มสร้างโรงงานเพื่อผลิตแป้งมันสำปะหลังที่จังหวัดมุกดาหาร ในปี 2550 และเปิดดำเนินกิจการในปี 2551 เป็นต้นมา ประกอบกับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ PQS

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม โดยบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกที่มีวัตถุดิบคุณภาพดี ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ และลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้ดี ทำให้เจาะตลาดพรีเมี่ยมได้ดี

นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จํากัด (มหาชน) หรือ PQS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) แป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) และแป้งแปรรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ตราสินค้า PQS เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร (Industrial Grade) โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศสัดส่วน 30%และต่างประเทศสัดส่วน 70%

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งเกิดจากน้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต นำไปผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีจนได้ก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายรัฐวิรุฬห์ กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง คุณภาพระดับดีเยี่ยมตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อการจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลก ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ที่มา: ไออาร์ พลัส