แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาคด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ และสินค้าในเครือบริษัทฯ  

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาคด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ และสินค้าในเครือบริษัทฯ  

บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ดำเนินความร่วมมือในการผลิตบุคลากรช่างซ่อมรถยนต์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างซ่อมฝีมือในด้านการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เพื่อให้เพียงพอและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง

สำหรับกิจกรรมในโครงการความร่วมมือครั้งนี้ เป็นงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 สาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยแอ็กซอลตาสนับสนุนในสาขาการซ่อมสีรถยนต์ (Car Painting) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ ให้กับผู้แข่งขันและประชาชนผู้มาเยี่ยมชมการแข่งขันครั้งนี้ สีพ่นรถยนต์ โครแมกซ์ ขับเคลื่อนประสิทธิภาพสูงสุด ในทุกขั้นตอนงานซ่อมสี

ที่มา: ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์