บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด จัดพิธีเปิดหน้าดิน เดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะแห่งภาคตะวันออก

บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด จัดพิธีเปิดหน้าดิน เดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี  พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะแห่งภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด ( Asia Clean Industrial Estate Co.,Ltd. หรือ ACIE ) จัดงานพิธีเปิดหน้าดินอันเป็นมงคลเพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ชื่นตา ผู้แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี, นายชายชาญ เตโชทินกร ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชลบุรี, นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง, นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอหนองใหญ่, นายสิริพงศ์ แก้วผัด ปลัดอบต.ห้างสูง, นายเสรี อติภัทธะ ประธานกรรมการบริษัท ACIE และคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชน  มาร่วมแสดงความยินดีและปลูกต้นไม้มงคล-ต้นประดู่ป่า ร่วมกันที่หน้าโครงการฯ 

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “พื้นที่ภาคตะวันออกของไทยมีความโดดเด่นในด้านภูมิประเทศและมีศักยภาพสูงที่จะรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างดีทั้งทางด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอำนวยความสะดวกต่างๆ  สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี นี้จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดชลบุรีที่ได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นเมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”

นายเสรี อติภัทระ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล จำกัด (ACIE) เผยว่า “นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมพิเศษของจังหวัดชลบุรี ให้มีความพร้อมรองรับการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนในประเทศ เพื่อขยายฐานการผลิต ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้พื้นที่เต็มประสิทธิภาพ คาดว่าจะเกิดมูลค่าการลงทุนในนิคมฯ มากถึง 40,000 ล้านบาท และส่งผลให้เกิดการจ้างงานใหม่กว่า 8,000 อัตรา”

โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ACIE ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) และได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษในเขตพื้นที่ EEC เพื่อรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นต้น โดยจะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในระบบการจัดการให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะเชิงนิเวศและพื้นที่สีเขียวที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย คลีน ชลบุรี ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 ในพื้นที่ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่และตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี บนเนื้อที่กว่า 1,294.43 ไร่ มูลค่าการลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดการสร้างเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565   

 

ที่มา: ริพเพิล เอฟเฟคท์