AKP รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมระดับเหรียญทองประจำปี 2564

คุณวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคี ปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP สุดปลื้มเมื่อบริษัทฯ ได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง ประจำปี 2564 แสดงให้เห็นการการพัฒนาทั้งระบบ ได้แก่ การพัฒนาโรงงาน, การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความประทับใจในการให้บริการลูกค้า ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2555-2564 ซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม

ที่มา: อัคคีปราการ

Symbol: AKP