บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ร่วมพิธีทำบุญอาคารศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดชากลูกหญ้า โดยมีคุณนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้าเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นสิริมงคงแก่ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบริษัท

 

ที่มา: ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์