AGC Community Marketplace สินค้าจากใจชุมชน สู่มือพนักงาน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม AGC Community Marketplace โดยนำสินค้าชุมชนโดยรอบโรงงานนำเสนอขายให้กับพนักงาน ซึ่งทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการภายในชุมชนในเรื่องการจัดส่ง เพื่อให้สะดวกต่อทั้งผู้ขายและพนักงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบบริษัทอีกด้วย

ที่มา: ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์