บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในศูนย์คามิลเลียนฯ

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด (AGC) ผู้นำธุรกิจคลออัลคาไล ( Chlor-Alkali Business ) อันได้แก่ โซดาไฟ คลอรีน กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮโปคลอไรต์ โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ โปแตสเซียมคาร์บอร์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS และเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจาก AIDS อีกด้วย

ที่มา: ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์