กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจุดประกายผู้ผลิต OTOP มุ่งยกระดับคุณภาพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จุดประกายผู้ผลิต OTOP มุ่งยกระดับคุณภาพ

  • พร้อมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ
  • ย้ำ สินค้า OTOP ปรับเข้าได้กับทุกเทศกาลของโลก

ศูนย์ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แห่งชาติ (TIDC – Thailand-Industrial Design Center) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

นายสรัญพงศ์ อุครธนันพงษ์ ผู้อำนวยการ TIDC เปิดเผยว่าทาง TIDC มีนโยบายที่ชัดเจนในการยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้า OTOP ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานสากลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและตลาดส่งออก โดยทางศูนย์ฯ ได้กำหนดแผนการเปิดศูนย์บริการย่อยกระจายไปตามภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถเข้าถึงผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงบริการของ TIDC ได้อย่างใกล้ชิด ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาที่ส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร

“นอกจากนี้ เรายังเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ผลิตเหล่านี้ด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิต ความคิดสร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดแล้ว ยังจะเชิญ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้ามาร่วมกันให้บริการไปในเวลาเดียวกันเพื่อให้บริการที่ครบวงจรในลักษณะ One Stop Service” นายสรัญพงศ์ กล่าว

นายสรัญพงศ์ กล่าวว่าศูนย์บริการย่อยแห่งแรก คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีก 3 ศูนย์ จะกระจายไปยังภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งจะประเมินผลจากศูนย์ย่อยแห่งแรกเพื่อกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในอนาคต

นายสรัญพงศ์ กล่าวว่าโดยศักยภาพของผู้ผลิตสินค้า OTOP แล้ว นับว่ามีความหลากหลายระดับ อย่างไรก็ตาม มีผู้ผลิตจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตสินค้า OTOP คุณภาพดี และสินค้าเหล่านี้ สามารถนำมาปรับใช้ได้กับกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมตกแต่งต้นคริสต์มาสที่ตกแต่งด้วยผลิตภัณฑ์ OTOP โดยนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและสินค้าที่ทำจากผ้าไหมมาตกแต่งร่วมกับต้นคริสต์มาส ซึ่งสอดคล้องกับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้

“เราเอาสินค้าเหล่านี้มาตกแต่งให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองได้เล็งเห็นถึงศักยภาพสินค้า OTOP ว่ามีคุณภาพดีพอที่จะนำไปใช้ตกแต่งในเทศกาลต่าง ๆ ได้ตลอดปี ซึ่งเป้าหมายการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้พบเห็นได้มีโอกาสสัมผัสกับสินค้าเหล่านี้ ซึ่งสินค้าพวกนี้ถือเป็นสินค้าที่ผลิตออกสู่ตลาดในจำนวนจำกัดตามความสามารถของการผลิต ซึ่งต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว จากเดิมมองไปที่ต้นทุนต่อหน่วยให้ลูกค้ารับได้ แต่ปัจจุบันลูกค้าจำนวนมากไม่ชอบของโหล แต่ชอบสินค้าที่ผลิตออกมาไม่มากชิ้น แต่มีคุณภาพดี ราคาที่ผู้ซื้อสามารถหาซื้อได้และผู้ผลิตก็สามารถอยู่ได้ สินค้าประเภทนี้ ตอนนี้ตลาดเปิดรับอย่างมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น สินค้า OTOP ไม่จำเป็นต้องรับออร์เดอร์แบบ Mass Production อีกต่อไปแล้ว เพียงแต่คุณภาพจะต้องดีไปถึงดีเยี่ยม และเมื่อเอาแนวคิดสร้างสรรค์บวกเข้าไป จะยิ่งทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้น” นายสรัญพงศ์ กล่าว

ที่มา: 24 คูณ 7