“ท่าเรือประจวบ” ดูงานยูนิไทย (สงขลา)

นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด (PPC) พร้อมด้วยนายชัยภัทร เขมาภิรักษ์ ผู้บริหารสายงานโครงสร้างพื้นฐาน (IBU) และหัวหน้าแผนกลงพื้นที่เยี่ยมชมและฟังบรรยายผลการดำเนินงานของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทการผลิต โดยให้บริการด้านการต่อเรือใหญ่ โดยมีนายภิเสษฐ์พงษ์ แก้วเกาะสะบ้า ผู้จัดการสาขาสงขลาให้การต้อนรับพร้อมพาดูงานในเขตท่าเทียบเรือ

ที่มา: ท่าเรือประจวบ