สานพลังประชารัฐฯ เพื่อพัฒนางานขนส่ง พร้อมคุณภาพชีวิตชาวบางสะพาน

ห้องประชุม (ชั้น 3) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อหาถึงรือแนวทางพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ พัฒนางานขนส่ง ถนน การจราจร รวมถึงระบบสาธารณูปโภค แผนพัฒนาชุมชน และความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชน ถือเป็นความร่วมมือที่เกิดจากภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านคณะกรรมการ คปข.

โดยมีภาคเอกชนในพื้นที่กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group)  เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนของผู้บริหาร นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต ตัวแทนจาก บจก.ท่าเรือประจวบ และนายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก  รวมถึงผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนชุมชน  ประประกอบการภาคธุรกิจของ  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ เข้าร่วมประชุม

ซึ่งคณะทำงานฯ ดังกล่าว ได้ขับเคลื่อนงานต่างๆ  ก้าวสู่ปีที่ 6 “ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการซ่อมถนนหนทางในพื้นที่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจราจรให้ดีขึ้น รวมถึงระบบสาธารณูปโภค แผนพัฒนาชุมชนที่ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัดประจวบฯ มาตรการเวลาวิ่งของรถขนส่งสินค้า การตอกย้ำกฎระเบียบของรถขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อให้เกิดการรวบรวมแนวคิดสู่แนวทางที่เหมาะสม ร่วมกันขับเคลื่อน อ.บางสะพาน ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในสังคม ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาตามแบบวิถีชุมชน สร้างการให้ และร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาให้เห็นผลจริง โดยเดินตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ ผ่าน “คณะกรรมการประชารัฐฯ” เพื่อสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ดีให้กับพี่น้องชาวบางสะพาน บูรณาการแผนงานต่างๆ ร่วมกัน เพื่อจัดระเบียบและเตรียมการรองรับการเจริญเติบโตของอำเภอบางสะพานในอนาคต

และการประชุมดังกล่าวฯ ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ที่มา: เอสวีแอล กรุ๊ป