สยามจีพีเอส เสนอ GPSติดตามรถห้องเย็น ติดตั้ง GPSรถห้องเย็น ควบคุณอุณหภูมิขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ มีใบรับรองสอบเทียบอุณหภูมิ

GPS ติดตามรถห้องเย็น ติดตั้ง GPS รถห้องเย็น รถกระบะ รถบรรทุก เป็นรถทำห้องเย็นสำหรับควบคุณอุณหภูมิขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ อุปกรณ์ GPS Tracking และ เซ็นเซอร์อุณหภูมิ มีใบรับรองการสอบเทียบอุณหภูมิ นอกจากติดตามยานพาหนะของรถแล้ว ยังสามารถดูค่าอุณหภูมิได้แบบ Real Time และแสดงรูปแบบกราฟอุณหภูมิ พร้อมรายงานแสดงสถานะรถเป็นสีเช่น สีแดงดับเครื่อง สีเหลืองจอดติดเครื่อง สีเขียวรถวิ่ง อุณหภูมิแสดงค่าเท่าไหร่ พร้อมการแจ้งเตือนอุณหภูมิผิดปกติ ผ่าน Web Mail และ Mobile Application เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ Logistics สำหรับรถห้องเย็น

ติดต่อ สยามจีพีเอส https://www.siamgps.co.th http:s//www.gps-siamgps.com

ที่มา: สยามจีพีเอส