“โพลีพลาสติกส์” เปิดตัวใหม่ PLASTRON (R) LFT (เทอร์โมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยยาว) ทำจากเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นใหม่เพื่อให้มีน้ำหนักเบาลงแต่แข็งแกร่งกว่าเดิม

โพลีพลาสติกส์ กรุ๊ป (Polyplastics Group) ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ PLASTRON (R) LFT (เรซินเทอร์โมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยยาว) ทำจากเส้นใยเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นใหม่โดยได้รับการคิดค้นสูตรเป็นพิเศษ PLASTRON (R) LFT เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีน้ำหนักเบาลงแต่มีความแข็งแกร่งทางกลมากขึ้น เปิดโอกาสให้บรรดาผู้ผลิตลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนลงได้ ทั้งยังสอดรับกับความต้องการด้านความยั่งยืนในปัจจุบันด้วย

รูปภาพ: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202203018021/_prw_PI1fl_6S5bs2Es.png

เรซินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ผสานรวมเส้นใยธรรมชาติ แป้ง ผงไม้ ไปจนถึงวัสดุจากพืชและวัสดุผสมแทรกธรรมชาติอื่น ๆ โดยมีผู้นำไปพิจารณาเพื่อใช้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เซลลูโลสเป็นวัสดุที่มีศักยภาพดีในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่การที่เซลลูโลสแข็งแกร่งไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีการนำไปใช้ไม่มาก โพลีพลาสติกส์จึงได้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการนำเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นใหม่ (regenerated cellulose) มาใช้ในการพัฒนาเรซินเทอร์โมพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใยยาว หรือ LFT ให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพที่สมดุลอย่างเป็นเลิศ เซลลูโลสที่ผลิตขึ้นใหม่นี้เป็นเซลลูโลสตามธรรมชาติที่ถูกปั่นเปียกเป็นเส้นใยต่อเนื่อง

การที่เซลลูโลสละลายในตัวทำละลายได้ยากมาก ทำให้เส้นใยเซลลูโลสที่ผลิตขึ้นใหม่จำนวนมากถูกผลิตขึ้นผ่านกระบวนการที่ใช้เวลานานและยุ่งยาก การทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้นน่าจะทำให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากขึ้นไปอีก โพลีพลาสติกส์จึงได้พัฒนาวัสดุเซลลูโลสเส้นใยยาวที่ผลิตขึ้นใหม่ด้วยกลวิธีตัวทำละลายอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนการผลิตที่เรียบง่ายแต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมาก กลวิธีนี้ใช้กระบวนการแบบปิดที่กู้ตัวทำละลายได้เกือบ 100% ทำให้แทบจะไม่มีของเสีย และผลิตวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เคย ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จดสิทธิบัตรเทคโนโลยีนี้มาแล้วหลายฉบับทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลก

เมื่อนำเรซินพอลิโพรไพลีน (PP) เสริมแรงด้วยเซลลูโลสเส้นใยยาวไปเปรียบเทียบกับเรซินพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยใยแก้วยาวในโมดูลัสแรงดัดโค้งเดียวกันแล้ว (flexural modulus) ผลปรากฏว่า เรซินเสริมแรงด้วยเซลลูโลสมีความหนาแน่นน้อยกว่าเรซินเสริมใยแก้ว ในขณะที่เรซินพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยเซลลูโลสเส้นใยยาวมีโมดูลัสแรงดัดโค้งสูงกว่าเรซินพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยใยแก้วอยู่ประมาณ  3% ส่วนเรซินพอลิโพรไพลีนเสริมแรงด้วยใยแก้วมีโมดูลัสแรงดัดโค้งอยู่ 30% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีค่าความแข็งแกร่งมากกว่า ทั้งความแข็งแกร่งเมื่อวัดแรงกระแทกแบบชาร์ปี (Charpy) ความทนต่อแรงดึง และความแข็งแกร่งต่อการโค้งงอ ซึ่งบ่งชี้ว่าความแข็งแกร่งได้รับการยกระดับขึ้นมา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.polyplastics-global.com/en/approach/10.html

เกี่ยวกับโพลีพลาสติกส์
https://kyodonewsprwire.jp/attach/202203018021-O1-t4z6l5aD.pdf

*PLASTRON (R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท โพลีพลาสติกส์ จำกัด (Polyplastics Co., Ltd.) ในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

ที่มา: บริษัท โพลีพลาสติกส์ จำกัด

ที่มา: Kyodo JBN-AsiaNet/InfoQuest