บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 29110-0046

นายวุฒินันท์ สังข์อ่อง  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 29110-0046 จาก ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอเซ็ม จำกัด

โดยเมื่อวันที่ 12  มกราคม 2565  นายวุฒินันท์ สังข์อ่อง  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด พร้อมทั้งคณะทำงาน รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง มาตรฐาน ISO/IEC 29110-0046  ในขอบเขตกระบวนการควบคุมการบริการ (Service Control: CO), กระบวนการสัมพันธ์ด้านการบริการ (Service Relationship: RE), กระบวนการบริการตามเหตุการณ์ (Service Incident: IN) รวมถึงพื้นฐานบางส่วนของกระบวนการกำกับดูแล (Governance: GO) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด โดยมี ดร. ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล  ประธานกรรมการบริหาร ผู้แทนจาก บริษัท ไอเซ็ม จำกัด ร่วมมอบโล่แสดงความยินดีในโอกาสนี้ ณ บริษัท ฟาสต์ชิป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

“ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่องค์กร เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบและเข้าสู่กระบวนการทางสากล การรับรองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า FastShip เป็น Tech-start up ที่มีมาตรฐานที่ดีในการจัดการบริหารงาน และ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ต่างๆก็มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ FastShip เดินหน้าพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้า ลูกค้ามั่นใจได้ในมาตรฐานการบริการ และ การขนส่งที่มีคุณภาพ” ประธานกรรมการบริหาร ฟาสต์ชิป กล่าว

ที่มา: ฟาสต์ชิป