ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการตามปกติในวันแม่แห่งชาติ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้บริการรับฝากสิ่งของ ทางไปรษณีย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือ วันแม่แห่งชาติ โดยเปิดให้บริการเฉพาะไปรษณีย์จังหวัดทุกแห่ง ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ไปรษณีย์ ในห้างสรรพสินค้า (ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการยกระดับมาตรการควบคุม COVID-19) ไปรษณีย์ในศูนย์ไปรษณีย์ ไปรษณีย์ในท่าอากาศยาน และสถานีบริการน้ำมัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการฝากส่งสิ่งของ

โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจุดให้บริการและวันเวลาที่เปิดทำการได้ผ่านเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เฟซบุ๊ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทวิตเตอร์ @Thailand_Post และ THP Contact Center 1545

นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบจุดให้บริการที่ปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/14K4FF9bpulrrYXm7M6nq1AzRsif_7zrm?usp=sharing

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์