“ท่าเรือประจวบ” ปลอดภัยมาเป็นที่หนึ่ง ฝึกซ้อมใช้งานทุ่นกักน้ำมัน

เป็นประจำของทุกปี ที่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด จัดซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน เพื่อให้พนักงานทบทวนแนวทางปฏิบัติ ฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเล

“พีพีซี” จัดเตรียมแผนปฏิบัติการสำหรับภาวะฉุกเฉิน โดยปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ นโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของท่าเรือ จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 กรณีเกิดน้ำมันรั่วไหลจากเรือเดินทะเลต่างประเทศในเขตท่าเทียบเรือ เพื่อให้บุคลากรทบทวนแนวทางปฏิบัติงาน และฝึกฝนให้เกิดความเข้าใจและความชำนาญในการปฏิบัติงาน

นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำพนักงานที่เกี่ยวข้องฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินการใช้ทุ่นกักน้ำมันพร้อมกล่าวว่า การฝึกปฏิบัติการในทุกๆครั้งจะช่วยตอกย้ำพนักงานในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้ได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติ เตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานฉุกเฉินในการใช้ทุ่นกักน้ำมัน และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ หากเกิดกรณีน้ำมันหกรั่วไหลลงสู่ทะเลจากเรือที่เข้ามาเทียบท่าขนถ่ายสินค้า โดยมีพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมกว่า 25 คน ณ ท่าเรือ A ในท่าเทียบเรือประจวบ

ที่มา: ท่าเรือประจวบ