ไทยสมายล์ ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการออนไลน์ด้านความปลอดภัยการบิน

สายการบินไทยสมายล์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการด้านความปลอดภัยการบิน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่

– หลักสูตร Basic Aviation Safety อบรมวันที่ 23 มี.ค. 64 เวลา 08.30-16.00 น.

– หลักสูตร Airline SMS Implementation อบรมวันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 08.30-16.00 น.

– หลักสูตร  Aircraft Accident Incident Investigation อบรมวันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 08.30-16.00 น.

อบรมโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมการบิน ทางด้านความปลอดภัยการบิน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่าน  https://shorturl.asia/VJkEi  ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีค่าใช้จ่ายหลักสูตรละ 500 บาท หากอบรมทั้ง 3 หลักสูตร ในราคาพิเศษเหลือเพียง 1,200 บาท นอกจากนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate of Attendance จากทางสายการบินฯ อีกด้วย

­ผู้สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมได้ที่แผนกความปลอดภัยการบิน โทร.02-134-9641-2 และ 090-907-4318

ที่มา: สายการบินไทยสมายล์