ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลบริการ EMS ระดับโลก

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นตัวแทนไปรษณีย์ไทยรับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการลูกค้า (EMS Customer Care Awards) ประจำปี 2562 จากการดำเนินงานสอบสวนและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจากสหภาพสากลไปรษณีย์ (UPU) คือ การใช้ระบบสอบสวนระหว่างประเทศ การแจ้งผลตอบเรื่องสอบสวนตรงเวลา การเปิดคำร้องขอสอบสวนภายใน 3 ชั่วโมง การจบเรื่องสอบสวนภายใน 15 วันทำการ การแจ้งผลการสอบสวนระดับแรกมากกว่าร้อยละ 70 และไม่มีเรื่องสอบสวนตกค้าง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์