ไปรษณีย์ไทย ย้ำทุกที่ทำการฯ สะอาด ปลอดภัยจากไวรัส COVID-19

ตามที่รัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งนั้น ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้บริการขนส่งสิ่งของให้กับประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะที่ทำการไปรษณีย์ ที่อยู่เคียงข้างใกล้ชิดลูกค้า/ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยมั่นใจว่าไปรษณีย์ไทยปลอดภัย 100% โดยไปรษณีย์ไทยดำเนินมาตรการด้านความสะอาด ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย ดังนี้

  • รับฝาก เจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์ จะคัดกรองผู้ใช้บริการก่อนเข้าที่ทำการ โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ภายในที่ทำการฯ ฉีด พ่น เช็ดทำความสะอาดเคาท์เตอร์ให้บริการ มือจับประตู จุดกดบัตรคิว และบริเวณที่มีการสัมผัส ทุกๆ 20 นาที เพื่อความสะอาดปลอดภัย และเพื่อลดการเดินทางออกจากบ้าน ลดความเสี่ยงการสัมผัสโรค ผู้ใช้บริการสามารถเรียกใช้บริการ pick-up service หรือบริการรับฝากนอกที่ทำการได้ทางไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post
  • ส่งต่อ สิ่งของที่ฝากส่งผ่านเส้นทางไปรษณีย์ทุกชิ้น จะมีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนส่งต่อไปยังปลายทาง รวมถึงศูนย์ไปรษณีย์ซึ่งทำหน้าที่ในการคัดแยกสิ่งของก็จะทำการฉีดพ่นทำความสะอาดรถขนส่ง และสิ่งของภายในรถก่อนเข้าสู่ระบบคัดแยกเป็นประจำทุกวัน
  • นำจ่าย บุรุษไปรษณีย์ได้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนออกไปนำจ่ายสิ่งของ ระหว่างนำจ่าย สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังนำจ่ายสิ่งของให้ลูกค้า ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องการลงนามรับสิ่งของ สามารถแจ้งให้บุรุษไปรษณีย์บันทึกชื่อ-นามสกุล แทนการลงนามได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์