กทม.ขยายเส้นทางเรือไฟฟ้าในคลองแสนแสบจากวัดศรีบุญเรือง-เขตมีนบุรี

นายประพาส เหลืองศิรินภา รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ชื่นชมโครงการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) และขอให้ขยายเส้นทางไปในคลองอื่น ๆ ว่าในอนาคต กทม. มีแผนขยายเส้นทางให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในคลองแสนแสบจากท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ไปจนถึงเขตมีนบุรี ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร คาดจะเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี 2564 สำหรับเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษมมีเรือพลังงานไฟฟ้าให้บริการจำนวน 8 ลำ ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 11 ท่า ประกอบด้วย ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ท่าเรือหัวลำโพง ท่าเรือนพวงศ์ ท่าเรือยศเส ท่าเรือกระทรวงพลังงาน ท่าเรือแยกหลานหลวง ท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือราชดำเนินนอก ท่าเรือประชาธิปไตย ท่าเรือเทเวศน์ และท่าเรือตลาดเทวราช

มีความถี่ในการให้บริการทุก 15 นาที ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น. ขณะนี้ให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสารเป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในอัตราไม่เกิน 10 บาทตลอดสาย โดย กทม. จะประเมินผลความพึงพอใจและพฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อนำมาปรับปรุงการเดินเรือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร นอกจากนี้ จะประชาสัมพันธ์การให้บริการพร้อมแจ้งเหตุขัดข้องกรณีไม่สามารถเดินเรือได้ เช่น ช่วงเวลาน้ำขึ้น-ลง ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณท่าเรือ สื่อออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ของสำนักการจราจรและขนส่ง และเฟซบุ๊กของโครงการระบบขนส่งมวลชนทางน้ำของกรุงเทพมหานคร หรือ โทร. 090 090 0725 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ที่มา: สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร