สภาส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแห่งเซาท์เท็กซัส (COSTEP) สนับสนุนการพัฒนาแรงงานภาคการผลิตในริโอเซาท์เท็กซัส

หัวใจสำคัญของทุกธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคือแรงงานที่มีความสามารถและมีความกระตือรือร้น และหัวใจสำคัญของทุกภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จคือแรงงานที่เข้มแข็งและมีความสามารถ แรงงานเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทมีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการอยู่รอดในตลาดโลก ซึ่งภูมิภาคริโอเซาท์เท็กซัส (Rio South Texas) ก็เข้าใจในจุดนี้ดี และแสดงออกถึงความเข้าใจนี้ผ่านโครงการฝึกอบรมทักษะที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐและภาคเอกชน โครงการปริญญาควบ…

thaipr.net

16 ส.ค. 65

ริโอเซาท์เท็กซัส ศูนย์กลางการค้าสำคัญที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟขนส่งสินค้าอเมริกาเหนือ

ริโอเซาท์เท็กซัส (Rio South Texas) คือภูมิภาคที่ตั้งอยู่ใจกลางห่วงโซ่อุปทานของอเมริกาเหนือ และได้รับการยกย่องมาโดยตลอดจากรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย เนื่องจากมีทั้งจุดผ่านแดนสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก ท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเรือน้ำลึก และทางหลวงระหว่างรัฐ ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นสุดยอดศูนย์กลางการค้าและการขนส่งหลายรูปแบบสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ ริโอเซาท์เท็กซัสยังเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟคลาส 1 ของอเมริกาเหนือ…

thaipr.net

15 ส.ค. 65

ริโอเซาท์เท็กซัสชูเส้นทางการค้าทางทะเลที่แข็งแกร่ง

ตามรายงานของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ด้านการค้าทางทะเลเปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 สร้างความสั่นสะเทือนให้กับเศรษฐกิจโลก แต่สหรัฐอเมริกายังคงรักษาความแข็งแกร่งในด้านการค้าไว้ได้ ในสหรัฐอเมริกา รัฐเท็กซัสเป็นผู้นำในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีท่าเรือเข้าเมือง 29 แห่ง ซึ่งมากที่สุดในทุกรัฐ ภูมิภาคริโอเซาท์เท็กซัสซึ่งตั้งอยู่ที่อ่าวเม็กซิโกและตั้งอยู่ใจกลางห่วงโซ่อุปทานของอเมริกาเหนือ…

thaipr.net

4 ส.ค. 65

ริโอเซาท์เท็กซัส ศูนย์โลจิสติกส์ทางอากาศที่แข็งแกร่ง

สภาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแห่งเซาท์เท็กซัส (COSTEP) ทราบดีว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าและคนจากจุด A ไปจุด B นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการค้า โดยสินค้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายจากโรงงานผลิตไปถึงมือลูกค้าโดยเร็ว และผู้บริหารที่อยู่นอกเขตจำเป็นต้องบินเข้าบินออกได้โดยสะดวก ริโอเซาท์เท็กซัส (Rio South Texas) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางห่วงโซ่อุปทานของอเมริกาเหนือ จึงขอเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศแก่บริษัทผู้ผลิตสินค้า…

thaipr.net

24 มิ.ย. 65

ริโอเซาท์เท็กซัส ศูนย์กลางการค้าที่ดีที่สุดของอเมริกาและเม็กซิโก

ริโอเซาท์เท็กซัส (Rio South Texas) คือภูมิภาคร่วมของสองประเทศซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ประกอบด้วย 7 เคาน์ตีของรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และ 10 เมืองของรัฐตาเมาลีปัส ประเทศเม็กซิโก สำหรับขอบเขตในฝั่งอเมริกานั้น ลากยาวตั้งแต่ท่าเรืออ่าวเม็กซิโกในบราวน์สวิลล์-คาเมรอน เคาน์ตี ทางฝั่งตะวันออก ไปจนถึงศูนย์กลางโลจิสติกส์ของลาเรโด-เว็บบ์ เคาน์ตี ทางฝั่งตะวันตก ส่วนของเม็กซิโกเริ่มตั้งแต่ชายหาดในเมืองมาตาโมโรสทางฝั่งตะวันออก…

thaipr.net

21 มิ.ย. 65

ริโอเซาท์เท็กซัส: ใจกลางห่วงโซ่อุปทานแห่งอเมริกาเหนือ

อเมริกาเหนือคิดเป็นสัดส่วนราว 25% ของตลาดผู้บริโภคทั่วโลก ขณะที่ทางหลวงระหว่างรัฐ I-69 ซึ่งตัดผ่ากลางสหรัฐจากเหนือจรดใต้และเชื่อมต่อระหว่างแคนาดากับเม็กซิโก เป็นหนึ่งในเส้นทางห่วงโซ่อุปทานหลักของประเทศ บรรดาศูนย์กลางอุตสาหกรรมรายใหญ่ ๆ ของอเมริกาเหนือหลายแห่งตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางนี้ รวมถึงมีจุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่สำคัญซึ่งคอยทำหน้าที่หล่อเลี้ยงห่วงโซ่อุปทานของอเมริกาเหนือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจแห่งเซาท์เท็กซัส (COSTEP)…

thaipr.net

20 มิ.ย. 65