NT พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่าน Optical Fiber Cable ในโครงการหมู่บ้าน วารา วิลเลจ จ.ขอนแก่น

เร็วๆ นี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT โดน นายกรเอก แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บริษัท วารา พีเค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย ดร.วาราดา ปวีณวัชร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม” แก่หมู่บ้านวารา วิลเลจ โดยมอบให้ NT เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Optical Fiber Cable) ภายในโครงการแต่เพียงรายเดียว ณ โครงการหมู่บ้านวารา วิลเลจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ