รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม ‘Mother Class เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…สู่คุณแม่สายสตรอง’ ประจำปี 66

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม ‘Mother Class เปลี่ยนคุณแม่มือใหม่…สู่คุณแม่สายสตรอง’ เตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจพร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อยๆ สู่ไออุ่นของครอบครัว โดยมี นพ.วีระชัย พึ่งรัศมี สูติ-นรีแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ ‘ครรภ์คุณภาพ’ โดยคุณปานอุรา โกละกะ หัวหน้าพยาบาลแผนกสูติ-นรีเวช ‘วิธีการคลอดบุตร’ โดยคุณธัญญ์ฐิตา ภานุวัชร์สินทวี หัวหน้าพยาบาลแผนกห้องคลอด ‘โภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์’ โดยคุณสุภิญญา ธีรฐิติธรรม ผู้จัดการแผนกโภชนบำบัด และกิจกรรม Workshop สาธิตการอาบน้ำทารกแรกเกิดโดยพยาบาลวิชาชีพแผนกทารกแรกเกิด รวมถึงกิจกรรม DIY Hello Hello Baby สื่อสารภาษาจากคุณแม่สู่ลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งมีคุณแม่ตั้งครรภ์ให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ทาง  Website : www.thainakarin.co.th

ที่มา: โรงพยาบาลไทยนครินทร์