เปลี่ยนสิทธิประกันสังคมได้ด้วยตนเอง เลือก “เอกชล 2” ผ่าน www.sso.go.th

บริการด้วยใจสำหรับผู้ประกันตน โรงพยาบาลเอกชล 2 เราขอมอบสิทธิประโยชน์กับผู้บริการของเรา

 • บริการรักษาพยาบาล เจ็บป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตามสิทธิประกันสังคมไม่ต้องสำรองเงินจ่าย เบิกจ่ายเงินคืนตามสิทธิจากประกันสังคมได้ตามปกติ เช่น คลอดบุตร ทันตกรรม
 • สะดวก รวดเร็ว กับ One Stop Service ชั้น 3 OPD ประกันสังคม
 • มีแพทย์เฉพาะทางตรวจรักษาหลายสาขา
 • ห้องพักสะอาด กว้างขวาง สะดวกสบาย
 • มีสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามสิทธิผู้ประกันตน
 • มีคลินิกเครือข่ายใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน 20 แห่ง ครอบคลุม 3 จังหวัด (ชลบุรี , ฉะเชิงเทรา , ระยอง)
 • มีส่วนลดค่าห้องพิเศษ 50% และค่ายานอกเหนือสิทธิประกันสังคม 15% (ยกเว้นวัคซีน)
 • บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นรุนแรง 5 กิโลเมตรแรก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
 • รถพยาบาลฉุกเฉิน ส่วนลด 15% เมื่อเกิน 5 กิโลเมตรแรก
 • ลงทะเบียนมอบสิทธิประโยชน์แก่ครอบครัวของท่าน อีก 4 ท่าน สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม กับโครงการ AHC Family Member (ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ รพ.เอกชล 2 Tel : 038 939 888 ต่อ 5120) 
 • สอบถามข้อมูลได้ที่ แผนกประกันสังคม Tel : 038 939 888 ต่อ 7310-14 ในวันและเวลาทำการ

ที่มา: โรงพยาบาลเอกชล 2