รพ.ไทยนครินทร์ รับมอบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดย นพ.พิเชฐ ผนึกทอง ผู้อำนวยการงานคุณภาพและผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาด รับมอบประกาศนียบัตรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 5 จากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ‘Synergy for Safety and Well-being’ เพื่อร่วมกันสร้างระบบบริการสุขภาพของไทยให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยพลังร่วมของทุกคน ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ทาง  Website : www.thainakarin.co.th

ที่มา: โรงพยาบาลไทยนครินทร์