รพ.ไทยนครินทร์  มอบเงินบริจาค พร้อมกระเช้าของขวัญสุขภาพ ให้องค์กรสาธารณกุศล

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ พร้อมด้วย นพ.เจริญ มีนสุข ประธานกรรมการบริษัท และ นพ.เจริญ ฉั่วริยะกุล อายุรแพทย์ประจำ  ร่วมมอบเงินบริจาค กระเช้าของขวัญสุขภาพ และสิ่งของจำเป็น ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์  และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้จัดทำมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีติดต่อกัน ด้วยปณิธานในการช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ  โดยมีคุณสิริศิลป์ เจียสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ เป็นตัวแทนมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

ที่มา: โรงพยาบาลไทยนครินทร์