CARIVA ผนึกความร่วมมือกับศิริราช นำความเชี่ยวชาญด้าน HealthTech และ AI ช่วยเติมเต็มศักยภาพให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรม Siriraj Hackathon 2022

บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีโครงข่ายข้อมูลสุขภาพ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เปิดตัวกิจกรรม Siriraj Hackathon โดยนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน HealthTech, AI และความรู้ด้านสุขภาพอื่น ๆ สร้างความร่วมมือกับ Siriraj Medical School ตลอดจนถึงการเป็น Mentor ให้กับเหล่าผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและนักเรียนสานต่อเส้นทางการเรียนรู้ทางการแพทย์อันไร้ที่สิ้นสุดให้ก้าวต่อไป

นายณรงค์ชัย ลิมป์ปิยาภิรมย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แคริว่า (CARIVA) ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “สำหรับโครงการ Siriraj Hackathon คือโครงการที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาคณะอื่น ๆ และนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีการแพทย์ได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ระดมสมองเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อยกระดับการแพทย์ในประเทศ ภายใต้โจทย์ Aging Society, Post-Pandemic & Preventive Care, Emergency Conditions ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการนำเสนอไอเดียของตนต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สายด้านการแพทย์ เทคโนโลยี และธุรกิจ ซึ่งแคริว่าได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Mentor เพื่อให้คำปรึกษาทีมผู้เข้าแข่งขันในวันกิจกรรม และเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานด้วย โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่น สามารถนำเสนอไอเดียได้ดีที่สุด จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท รวมถึงได้รับโอกาสในการเข้าร่วมบ่มเพาะ พัฒนาทักษะและผลงาน ไปจนถึงโอกาสในการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับ ศิริราช และ แคริว่า เพื่อพัฒนาผลงานให้สามารถนำมาใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อประเทศในอนาคตอีกด้วย

แคริว่าและศิริราช ได้เล็งเห็นความสำคัญว่านวัตกรรมการแพทย์จะเกิดขึ้นจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวไม่ได้อีกต่อไป ความร่วมมือกับศิริราชในครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำความรู้ ความเชี่ยวชาญมาผสานกับข้อมูลการแพทย์ เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรม สร้าง Health Ecosystem ผลักดัน HealthTech ในไทยให้ทัดเทียมระดับโลกได้ ซึ่งสิ่งที่ทางแคริว่าคาดหวัง คือต้องการจะมีส่วนช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ให้ก้าวหน้า นอกจากนั้นยังมองไปถึงโอกาสในการร่วมสำรวจโอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและเอกชน กับโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทยา โรงพยาบาล Health & Wellness center ฯลฯ อีกด้วย”

โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 148 ทีม และได้คัดเลือก 10 ทีมเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม และการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (Pitching Day) ในวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยรายชื่อของทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ทีม MMAT ในผลงาน ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้เทคนิค Pose estimation ที่มาช่วยทำกายภาพบำบัดราวกับเป็นนักกายภาพส่วนตัว (Home-based rehabilitation, private physical therapist like powered by pose estimation AI)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ทีม Charinoacetyl Ecitsloskinase ในผลงานปัญญาประดิษฐ์ที่จะสามารถประเมินสัญญาณชีพจรที่ได้อย่างแม่นยำ เช่น ความดัน และนำไปสู่การติดตามสุขภาพตลอดเวลา ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน (A cutting-edge deep learning model to estimate vital signs using PPG, for emergency notification and monitoring health status)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท ทีม ไม่ปวดหลังแต่ปวดใจ ในผลงานนวัตกรรมเข็มขัดพยุงหลัง Personalized LS support ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนาเข็มขัดพยุงหลังให้สามารถที่จะทำงานได้ตรงกับสุขภาพของแต่ละท่าน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้ data analytic และ data science เข้าไปร่วมวิเคราะห์
  • รางวัล Popular Award ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ทีม Chronicle ในผลงาน แพลตฟอร์มที่ช่วยลดระยะเวลาการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้หลักอาการวิทยาทางการแพทย์ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing (NLP) เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดี และรวดเร็วมากขึ้น

“แคริว่า และศิริราชมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ว่าความร่วมมือผ่านกิจกรรม Siriraj Hackathon ในครั้งนี้จะสามารถยกระดับความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับประเทศได้จริง เพราะสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ ก็คือการพัฒนาบุคลากรคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงมุ่งมั่นส่งมอบความรู้ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับ AI & Robotics ให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fan Page : AI and Robotics Ventures และ Cariva” นายณรงค์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: โอกิลวี่ ประเทศไทย