ปวดฟัน..อาจไม่ใช่แค่ฟันผุ “โพรงประสาทฟันอักเสบ” อันตรายหากไม่ดูแล

ปวดฟันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากฟันผุ อาการปวดฟันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา ระดับความรุนแรงของการปวดแตกต่างกันออกไป บางครั้งยาแก้ปวดก็ไม่สามารถทำให้หายจากอาการปวด หากปล่อยให้ฟันผุลึกมากขึ้นจะทำให้โพรงประสาทฟันอับเสบได้

ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน ศูนย์ทันตกรรม  โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวไว้ว่า โพรงประสาทฟันอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยให้ฟันที่ผุลึกมากจนทะลุไปถึงโพรงประสาทซึ่งอยู่ภายในตัวฟันจนไปถึงรากฟันและอาจพบได้ในฟันที่สึกหรือฟันร้าว จนทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อ อาจพบการบวมและมีหนองบริเวณเหงือกรอบ ๆ ฟันซี่นั้น ผู้ป่วยมักจะมีอาการปวดฟันขึ้นมาเองแบบไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะเวลากลางคืน  และปวดฟันมากและปวดนานต้องใช้ยาแก้ปวดเข้ามาระงับอาการ  เมื่อยาหมดฤทธิ์อาการปวดก็กลับมาอีก

อาการปวดฟันสาเหตุหลักมาจากฟันผุ อาการไม่สามารถหายได้เองหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและตรงจุด  เมื่อมีอาการปวดฟันควรรีบไปพบทันตแพทย์ทันทีเพื่อทำการรักษาที่ถูกต้อง ฉะนั้นจึงควรรักษาสุขภาพของช่องปาก โดยการแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน และหมั่นเข้าพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากอยู่เสมอ

5 วิธี บรรเทาอาการปวดฟันด้วยตัวเอง

  1. ลดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้ปวดฟัน เช่น ของเย็นจัด ของร้อนจัด และอาหารที่มีรสเปรี้ยว
  2. ลดการกระทบกระแทกฟันซี่นั้น
  3. รับประทานอาหารอ่อน หลีกเลี่ยงอาหารแข็งและเหนียว
  4. ใช้ไหมขัดฟัน
  5. น้ำมันกานพลู

ข้อมูลดีๆ จาก.. ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์  ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว