รพ.หัวเฉียว ขอต้อนรับ Summer เสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ เพราะเป็นการหาความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและ ป้องกันการลุกลามของโรค  หากทราบถึงความเสี่ยงได้เร็ว ก็สามารถวางแผนการรักษาและเพิ่มโอกาสการรักษาให้ประสบความสำเร็จ

โรงพยาบาลหัวเฉียว ต้อนรับ Summer เสริมสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว ด้วยการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน กับชุดตรวจสุขภาพหลอดเลือดสมอง  ชุดตรวจสุขภาพหัวใจ  ชุดตรวจสุขภาพตา และแพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ โดยท่านจะได้พบกับแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะด้านในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ท่านรัก  ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2223-1351 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 3126

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว