รพ.หัวเฉียว รวมใจให้โลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 84 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทยขอเชิญประชาชนผู้มีจิตกุศลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ส่งต่อพลังแห่งการ “ให้” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่.. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : รัชกาลที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ บริเวณ หน้าห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 02-223-1351 ต่อ 3126

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว