สวช. เปิดเวทีเสวนาวิชาการออนไลน์ วัคซีน mRNA ฉีดในเด็ก 5-11 ปี: เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขอเชิญติดตามรับชมการเสวนาวิชาการออนไลน์ วัคซีน mRNA ฉีดในเด็ก 5-11 ปี: เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.00 น. ทาง Facebook Live: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (https://www.facebook.com/nvikm) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ปกครองในเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน mRNA ความสำคัญในการได้รับวัคซีน รวมถึงการควบคุมการป้องกันโรคโควิด 19 ในระบบโรงเรียน โดยมี นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมเปิดงาน

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย และ พญ.สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินรายการ

ที่มา: ไมนด์ ทัช